Lejebetingelser

Lejebetingelser hos FESTMESTEREN


Lejebetingelser:


Vores varer leveres i efterset og rengjort stand og returneres i samme stand. Evt. returneret  snavset/defekt materiale rengøres/repareres for lejeres regning.


Service er ligeledes leveret i rengjort stand, direkte fra vores opvaskemaskiner, og klar til brug. Servicen returneres dog gerne i snavset stand, da opvasken er inkluderet i udlejningsprisen. Glassene og kander tømmes og stilles i kassen på foden, og tallerkener, skåle og fade skrabes fri for madrester og puttes i de medleverede poser, inden tallerkener kommes i kasserne. Bestik kommes i de medbragte spande uden poser.


Lejer er ansvarlig for alt materiale fra udleveringstidspunktet til det er os i hænde igen.


Evt. reklamation skal fremsættes INDEN ibrugtagelse. Nødtelefon er 61 70 55 00


Materialet leveres med varetbil, kontakt os venligst ved specielle tilkørselsforholdLejeperioden:


Udlejningspriserne er baseret på op til 3 døgns udlejning, med mindre andet er aftalt og det fremgår af ordren. Af logistiske årsager vil materialet nogle gange blive leveret før og afhentet senere, men vi bestræber os altid på at afhente materialet hurtigst muligt efter arrangementets afholdelse.


Ønskes en længere lejeperiode giver vi gerne et tilbud


Ordren kan afbestilles eller reguleres nedad indtil 7 dage før ibrugtagning. Ved senere afbestilling betales halvdelen af lejen, dog ikke transport og rengøringen.


 

Erstatning:


I lejeperioden bærer kunden overfor udlejer fuldt og helt risikoen og ansvaret for skader på det lejede materiale, ligesom kunden hæfter for bortkommen materiale.


 

Betalingsbetingelser:


Betalingen for det lejede materiale er kontant, hvis ikke andet er aftalt.


Vores bankforbindelse er Nordfyns Bank, reg.nr. 6867 og kontonummer 0001057419