Lejebetingelser

Lejebetingelser hos Festmesteren. 


Ordrebekræftelsen er bindende. Ved modtagelse af ordrebekræftelsen bedes I kontrollere, at alle data stemmer overens. Såfremt der skulle være tale om eventuelle unøjagtigheder, skal I kontakte os herom hurtigst muligt.

Ordren kan ændres i op til 7 dage inden leverings/afhentningsdatoen. Information om ændringer skal sendes til festmesteren@festmesteren.dk. 

 

Ved modtagelse hos lejer, gennemgåes ordren af lejer for at sikre at der ikke er fejl og mangler. Hvis der ikke bliver gjort opmærksom evt. fejl og mangler på leveringsdagen, anser vi ordren som komplet leveret. ​Evt. reklamation skal fremsættes inden ibrugtagelse. Nødtelefon er 61 70 55 00. 


Alt leveres til jer i komplet stand og i forsvarlig emballage.

Lejer er ansvarlig og bærer alene risikoen i hele lejeperioden enhver skade, der er pådraget de lejede produkter i lejeperioden. Det er hermed lejers egen forsikring, der stiller til ansvar for evt. skader.

Lejer er ansvarlig for alt materiale fra udleveringstidspunktet til det er os i hænde igen.


Inventar

Vores varer leveres i efterset og rengjort stand. De Lejede effekter skal returneres i samme stand, som de er modtaget i og i samme originale emballage. Evt. returneret snavset/defekt materiale rengøres/repareres for lejeres regning. Der gælder borde, stole, bænke, køleskabe, partycoolers, lysestager og alle vores elartikler.  

 . 

Opvask inkluderet i prisen.

Service er ligeledes leveret i rengjort stand, direkte fra vores opvaskemaskiner, og klar til brug. Servicen returneres dog gerne i snavset stand, da opvasken er inkluderet i udlejningsprisen. Glas og kander tømmes og stilles i kassen på foden, og tallerkener, skåle og fade skrabes fri for madrester og kommes i kasserne som de er leveret i. Bestik kommes i de medbragte poser.


Transport 

Tidsrum for levering hedder mandag til fredag i tidrummet 08.00-16.00. Ellers efter aftale. 

Materialet leveres med varebil, kontakt os venligst ved specielle tilkørselsforhold.

Varerne leveres og afhentes max.30 meter i jordplan fra varebil. 

Ønskes yderligere håndtering bedes du venligst aftale dette på forhånd. Ved levering i etageejendom afregnes opbæring/nedbæring som ekstra. 

Vi placerer de lejede effekter bedst muligt. F.eks. garage, carport, skur eller andet overdækket område. Oplys gerne hvis der er bestemte ønsker i forhold til placering af ordren ved levering. 


Lejeperioden

Udlejningspriserne er baseret på op til 3 døgns udlejning, med mindre andet er aftalt og det fremgår af ordren. Ønskes en længere lejeperiode giver vi gerne et tilbud

Af logistiske årsager vil materialet nogle gange blive leveret før og afhentet senere, men vi bestræber os altid på at afhente materialet hurtigst muligt efter arrangementets afholdelse.

Ordren kan afbestilles eller reguleres nedad indtil 7 dage før ibrugtagning. Ved senere afbestilling betales halvdelen af lejen, dog ikke transport og rengøringen.


Returnering

Ud over at kontrollere om alle produkter er returneret og intakte, kontrollerer vi også om alle produkter er korrekt rengjort/afvasket. 

Hvis der mangler produkter, eller hvis der er beskadigede produkter i den returnerede ordre, fremsender vi opkrævning af erstatning senest én uge efter returnering. Erstatningen opgøres efter den prisliste, der fremgår nedenfor.


Betalingsbetingelser


Der skal betales et depositum på 50% af ordrens fulde beløb, minimum en uge inden lejeperiodens start. Du finder betalingsinfo på ordrebekræftelsen.

Vigtigt! Oplys ordre nr. ved indbetaling af depositum.


Betaling af restbeløbet

Betaling netto kontant ved returnering / afhentning.

Betalingen for det lejede materiale modtages på mobilepay, kontooverførsel eller kontant, hvis ikke andet er aftalt.

Betaling på mobilepay: 96559

Betaling ved kontooverførsel:

Nordfyns Bank, reg.nr. 6867 og kontonummer 0001057419


Oplys faktura nummer ved indbetaling af restbeløb

Ved udebleven betaling vil der blive opkrævet gebyr. 


Erstatning

I lejeperioden bærer kunden overfor udlejer fuldt og helt risikoen og ansvaret for skader på det lejede materiale, ligesom kunden hæfter for bortkommen materiale.

Ved skader og bortkommen effekter vil lejer blive faktureret efter nedenstående prisliste: 


Stel

75,00 pr. del

Bestik

25,00 pr. del

Glas

40,00 pr. del

Sølvvarer

130-600 pr. del

Stålvarer

250,00 pr del

Duge og servietter


Duge

250,00

Servietter

100,00

Elartikler

I tilfælde af maskinen er defekt, er reparation med i lejeprisen, dog ikke hvis det er selvforskyldt.